1174 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-939-2922 Fax : 092-328-9944 / 02-939-2922 Ext 8

อีเมล : vanissaclinic@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 446,486