Thread Lift (ร้อยไหม)

 • ร้อยไหม PDO

  ไหมละลาย PDO (Polyioxanone) เป็นไหม
  ชนิดที่ใช้เย็บหลอดเลือดหัวใจ จึงไม่มีปฏิกิริยา
  แพ้ใดๆ ไหมจะค่อยๆละลายไปภายใน 6 เดือน
  ไม่เหลือตกค้าง นวัฒกรรมให่ในการยกระชับทั้ง
  ใบหน้าและลำตัวโดยไม่ต้องผ่าตัดเห็นผลชัด
  เจนและสัมผัสได้ทันที หลังจากทำทรีทเมนต์
  รวมทั้งยังแลดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัยทำ
  เสร็จก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่
  อาจจะมีรอยช้ำได้แล้วแต่บุคคลโดยการร้อยไหม
  PDO นั้นจะเป็นไหมเส้นขนาดเล็กมากร้อยเข้า
  ไปใต้ผิวหนัง เพื่อกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจน
  ขี้นมาล้อมรอบไหมละลาย รวมทั้งยังทำให้
  อิลาสตินและผังผืดใต้ผิวหนัง เกิดการหดรัดตัว
  ขึ้น ส่งผลให้ผิวยกกระชับขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
  หน้าหรือลำตัวบริวเวณที่ร้อยไหมจะเรียบและดึง
  ขึ้น ผิวก็จะแข็งแรงขึ้นอย่างมาก และไหมก็จะ
  ละลายไปเองภายใน 6-12 เดือน โดยไม่ตกค้าง
  ในร่างกาย ซึ่งระหว่างที่ไหมละลายก็จะทำให้ผิว
  หนังบริเวณที่ร้อยไหมละลายยกกระชับและเรียบ
  ตึงขึ้นอีกเป็นระยะเวลา 2-3 ปี
 • ร้อยไหมเงี่ยง (ไหมก้างปลา)

  เป็นไหมที่ใช้แสงเลเซอร์บากเส้นไหมให้เป็น
  เหมือนเงี่ยงเหมือนก้างปลา มีเงี่ยง 2 ชุด ทิศ
  ทางสวนกัน เมื่อร้อยไหมนี้เข้าไปในชั้นไขมันที่
  ติดกับหนังแท้ไหมจะเกี่ยวดึงให้ผิวหนังที่หย่อน
  ยานดึงขึ้นทันที ไม่ต้องรอให้ไหม เริ่มละลาย
  เหมือนในกรณีร้อยด้วยไหมกลมไม่มีเงี่ยงแต่ใน
  หลายกรณีต้องใช้ไหมกลมร้อยปีบไหมเงี่ยงหรือ
  ร้อยปรับแต่งรูปร่างด้วย


Visitors: 72,912