About Us

 

 ประวัติความเป็นมาของ วานิสสาคลินิก

 
        วานิสสาคลินิก เวชกรรม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556 โดย ดร.วีรวิชญ์ เนติพิสิทธิ์กุล ร่วมกับนายแพทย์เศรษฐวินท์ สัจจะพรเทพ และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางด้านผิวหนังความงามและด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย Anti-Aning Center และด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความงามและสุขภาพ  จึงเปลี่ยนมาเป็น  “สถาบันดูแลความงามและสุขภาพแบบครบวงจร”  (Aesthetic Beauty& Health clinic Center)  โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเรา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน วานิสสา คลินิก สาขาแรก ได้ก่อตั้งขึ้นที่ รามคำแหง 24 โดยมีผู้เข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก วานิสสาคลินิก จึงเริ่มก่อตั้งสาขาที่ 2 ที่ประชานิเวศน์1 โดยมีแพทย์ประจำสาขาต่างๆ ทำการรักษาด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา แก้ไขปัญหาคนไข้ได้อย่างตรงจุด และราคาที่ย่อมเยาว์ ทำให้สาขาที่ 2 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้หาทำเลเพื่อก่อตั้งสาขาที่3 จึงได้ทำเลบริเวณถนนพหลโยธิน ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว จึงเริ่มก่อตั้งเป็นสาขาที่3 คือ สาขา พหลโยธิน โดยสาขาพหลโยธินได้นำเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าเดิมเข้ามาใช้ พร้อมทั้งคณะแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการกับทางคนไข้ โดยมี การให้บริการต่างๆเพิ่มขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรมความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัย ถือได้ว่า สาขาพหลโยธิน มีบริการ ทางความงามครบวงจรอย่างแท้จริง และในขณะนั้น ได้มีเสียงตอบรับจากผู้เข้ามารับบริการได้อย่างดีเยื่ยม จนทำให้วานิสสาคลินิก เริ่มขยายสาขาที่ 4 โดยสาขาที่4เราได้มองตลาดที่ไม่ใช่คนกรุงเทพ จึงได้มองตลาดที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งหาทำเลที่ตั้งจึ้งได้เกิดเป็นสาขาที่ 4 ขึ้นมา คือ สาขาขอนแก่น และในระยะเวลาอันใกล้นี้ วานิสสา คลินิก จะขยายสาขาไปที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนจังหวัดอุดรธานี โดยจะมีการเปิดให้บริการภายในปลายปีนี้ 


            ด้วยความตั้งใจของคณะแพทย์และพนักงานของวานิสสาคลินิก พยายามที่นำวิธีในการรักษาให้ได้ผลสูงสุดโดยใช้เวลาที่รวดเร็วเพราะความสุขของท่านคือกำลังใจของเรา และนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อพัฒนาการรักษาและบริการของวานิสสาคลินิก เพื่อให้เราเป็นสถาบันความงามอันดับหนึ่งในใจคุณ ตามเจตนาของผู้ก่อตั้งคือ


“ นวัตกรรมด้านความงาม โดยแพทย์ผู้ชำนาญ ”
Beauty Innovation by Specialists

 

 

 

     ล่าสุดทางวานิสสา คลินิกได้รับเกียรติจาก "Cooperates with Regen Plastic Surgery Hospital Korea" โรงพยาบาลศัลยกรรมระดับ Top 5 ของเกาหลี ในการส่งคนไทยไปทำสวยในสไตล์เกาหลีกับทางวานิสสา เพราะฉะนั้น คุณจึงมั่นใจในทุกๆด้านของบริการทางวานิสสา คลินิก เพราะเรายึดมั่นและถือคติที่ว่าวานิสสา คลินิก "เพราะคุณคือคนสำคัญ"

 

Visitors: 72,912