ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย


บริษัท วานิสสาคลินิก จำกัด
 

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ
 
Visitors: 72,912