สาขาอุดรธานี

 ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้ง  วานิสสาคลินิก สาขาอุดรธานี 
 
ที่ตั้ง :  564/1-4 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จังหวัด :  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :  41000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  042-241-922
แฟกซ์ :  042-241-922 Ext 8
โทรศัพท์มือถือ :  064-134-8802
อีเมล :  vanissaclinic05@hotmail.com
เว็บไซต์ :  www.vanissaclinic.net
แผนที่ :  -

      
Visitors: 442,997